Opublikowano 2024-06-12

NABÓR WNIOSKÓW Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV 2024 w Brnie (Republika Czeska)

Szanowni Państwo,

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w 65. edycji Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV, która odbędzie się w dniach od 8 do 11 października 2024 r. (wyjazd z Rzeszowa 07.10.2024 r.) w Centrum Wystawienniczym w Brnie (Republika Czeska).

W ramach dofinansowania przedsiębiorstwa ze środków UE z EFRR w ramach Programu FEP 2021-2027, nazwa projektu „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo zapewnia przedsiębiorcom:

  • uczestnictwo w targach na wspólnym stoisku (71 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa,
  • wstęp na targi,
  • transport oraz transfery lokalne,
  • zakwaterowanie na miejscu.

Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV to wiodące targi przemysłowe w Europie Środkowej.

Zakres tematyczny Targów MSV jest szeroki i obejmuje między innymi następujące grupy nomenklaturowe: technika górnicza, hutnicza, ceramiczna i szklarska • materiały i komponenty dla przemysłu maszynowego • napędy, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, technika klimatyzacyjna i chłodnicza • energetyka i elektrotechnika wysokonatężeniowa • elektronika, automatyzacja i technika pomiarowa • technologie ekologiczne • badania naukowe, rozwój, transfer technologii, usługi finansowe i inne usługi, strefy przemysłowe i rozwój regionalny • transport, spedycja, opakowania przemysłowe, magazynowanie i logistyka • chemia dla przemysłu maszynowego  • maszyny do formowania i obróbki metalu • narzędzia precyzyjne • narzędzia ręczne • urządzenia pomiarowe i badawcze dla branży obrabiarek i formierek • maszyny, urządzenia oraz materiały eksploatacyjne do czyszczenia i obróbki powierzchni • farby, uszczelniacze, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki • roboty, manipulatory, wyposażenie dla przemysłu obróbki powierzchniowej • maszyny i wyposażenie do spawania i zgrzewania • urządzenia odlewnicze – projektowanie, konstrukcje, produkcja, inżynieria • maszyny odlewnicze i wyposażenie, akcesoria • odlewy • polimery • maszyny i urządzenia do obróbki tworzyw sztucznych i gumy • kompozyty  •  Przemysł 4.0 i Fabryka Cyfrowa (Smart Factory) – zintegrowane procesy i rozwiązania IT etc. 

Szczegóły dotyczące naboru i niezbędne dokumenty do pobrania opublikowane są na stronie: https://podkarpackie.pl/index.php/promocja/wsparcie-msp/nabor-wnioskow-miedzynarodowe-targi-maszynowe-msv-2024-w-brnie-republika-czeska 

Dodatkowych informacji na temat składania wniosków udzielają:
• Anna Kutrzeba, tel. 17 773 60 45
• Paweł Tarnawski, tel. 17 747 68 13