Opublikowano 2011-10-27

Nowe regulacje prawne dla eksporterów do USA

Polscy producenci wprowadzający swoje wyroby do obrotu w USA mogą być narażeni na utratę dostępu do rynków zbytu. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania informatyczne do zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych.

Efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi należy do procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie mogą narazić przedsiębiorstwo na ryzyko odpowiedzialności prawnej związanej z używaniem nielegalnego oprogramowania. Nowe regulacje, które zostały uchwalone w kwietniu br. w stanie Waszyngton, umożliwiają wystąpienie na drogę prawną przeciwko przedsiębiorstwu wykorzystującemu nielegalne oprogramowanie lub sprzęt komputerowy w produkcji przeznaczonej na eksport do Stanów Zjednoczonych. Na ich podstawie, oferowane towary są zagrożone konfiskatą i sądowym zakazem sprzedaży. Podobne przepisy zostały wprowadzone w stanie Luizjana i mogą zostać przyjęte również na obszarach innych stanów. Sprawy sądowej będzie można uniknąć, o ile przedsiębiorca zaprzestanie używania nielegalnych rozwiązań informatycznych po otrzymaniu wezwania do zaprzestania takich działań od właściciela praw własności intelektualnej. Jednym ze sposobów zapobiegnięcia zakłóceniu dostaw do USA jest zadbanie o posiadanie przez przedsiębiorstwo wszystkich wymaganych licencji.

Szczegółowe informacje opisujące sposób, w jaki te regulacje będą stosowane, oraz co należy uczynić, aby działać zgodnie z nimi, dostępne są stronie internetowej organizacji Association for Competitive Technology: http://actonline.org/act-blog/files/WA-UCE-Bill-One-Page-Summary.pdf Informacje na temat właściwego zarządzania oprogramowaniem oraz narzędziach i podmiotach świadczących usługi Software Asset Management można znaleźć na stronie: www.zrobtosamo.pl