Opublikowano 2008-05-15

„Nowoczesne Technologie dla MŚP w Projektach Foresight” Warszawa 27 maja 2008 r.

Szanowni Państwo,

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) wspólnie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizują 27 maja 2008 r. konferencję pod hasłem:

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MŚP W PROJEKTACH FORESIGHT"

Konferencja odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Sali „B” (III piętro) w godzinach 10:30 – 16:30. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracujących z nimi instytucji naukowych.

Celami konferencji są:

  • przedstawienie możliwości i korzyści z udziału małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracujących z nimi instytucji naukowych w projektach typu foresight, finansowanych z funduszy strukturalnych,
  • przedstawienie strategii rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce proponowanych przez realizatorów wybranych branżowych projektów foresight i niektórych zagadnień dyskutowanych w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”,
  • przedyskutowanie zagadnień, które mają duże znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracujących z nimi instytucji naukowych i mogą być przedmiotem projektów typu foresight składanych w najbliższych konkursach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji.

Poniżej przesyłam program konferencji, w której, jak szacujemy, weźmie udział ok. 80 osób. Konferencję otworzy Pani Danuta Jabłońska, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na stronie:
http://konferencje.ippt.gov.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne oraz lunch.

Z wyrazami uszanowania

dr Jacek Kuciński
Koordynator Projektu

Prof. Wojciech Nowacki
Dyrektor
IPPT PANKonferencja: Nowoczesne Technologie dla MŚP w Projektach Foresight (Tech-MŚP)
tech-msp@ippt.gov.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel 022 826 90 11, 022 826 12 81 w 145
fax 022 828 74 80.