Opublikowano 2023-01-16

Oferta firmy AVANTI

 AVANTI-TOOLS Sp.z o.o. 

 NARZĘDZIA  SKRAWAJĄCE

DORADZTWO · PRODUKCJA · DYSTRYBUCJA · REGENERACJA

 1. Kmieca 3, 61-654 Poznań  

adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

tel. 061/875-53-02 · fax 061/872 03 21 · e-mail sekretariat@avanti-tools.com.pl

Jesteśmy partnerem w doradztwie i dostawach narzędzi skrawających i dogniatających dla wielu członków i partnerów Stowarzyszenia. Pragniemy tę współpracę rozszerzyć.

Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.avanti-tools.com.pl

Proponujemy również współpracę kooperacyjną. Mamy do dyspozycji następujący park maszynowy:

I.       Frezarka sterowana numerycznie CINCINNATI MILACRON ARROW 500

 • maksymalne przesuwy osi dla 3 osi obróbczych:

X= 500 mm   Y= 500 mm   Z= 500 mm

 • maksymalne przesuwy osi dla 4 osi obróbczych:

X= 300 mm   Y= 500 mm   Z= ±150 mm  (do środka osi A)

II.      Frezarka sterowana numerycznie HERMLE C600U

Średnica blatu stołu  Ø280mm.

 • maksymalne przejazdy osi przy ustawieniu (obrót osi A) 0º:

X= 600 mm   Y= 450 mm   Z= 450 mm

 • maksymalne przejazdy osi przy ustawieniu (obrót osi A) ±90º:

X= 600 mm   Y= 250 mm   Z= 250 mm

W przypadku zamocowania na stole uchwytu obróbkowego zakresy osi zmniejszają się odpowiednio:

 • maksymalne przejazdy osi przy ustawieniu (obrót osi A) 0º:

X= 600 mm   Y= 450 mm   Z= 320 mm

 • maksymalne przejazdy osi przy ustawieniu (obrót osi A) ±90 º:

X= 600 mm   Y= 130 mm   Z= 250 mm

Zakres osi Z zarówno dla maszyny ARROW jak i HERMLE jest zmienny w zależności od długości narzędzia.

III. 5-osiowa szlifierka GEMINI sterowana numerycznie do produkcji i regeneracji narzędzi  szwajcarskiej firmy SCHNEEBERGER

oś X:        przesuw 360 mm

oś Y:        przesuw 270 mm

oś Z:         przesuw 270 mm

oś A:        gniazdo mocujące ISO 50, wysokość kłów 210 mm

oś C:        zakres 370º

Możliwość produkcji płytek o dowolnym kształcie.

IV. Frezarka pozioma uniwersalna produkcji  JAFO JAROCIN

X = 900mm   Y = 270mm   Z = 400mm

V.      Tokarka uniwersalna „JAZON”, typ JTU-50, model CD6250B

–   max średnica toczenia nad łożem  500mm

–   max średnica toczenia nad suportem  325mm

–   max średnica toczenia bez mostku  630mm

–   wysokość kła  250mm

–   rozstaw kłów  1000mm.

VI.     Szlifierka do płaszczyzn SPC20D

–   max długość szlifowania 500 mm

–   max szerokość szlifowania  200 mm

–   max wysokość szlifowania  250 mm

VII.Szlifierka uniwersalna do wałków SWA25

–   max średnica  szlifowania zewnętrznego 250 mm

–   max średnica  szlifowania otw.  200 mm

–   max długość szlifowania zewnętrznego 1200 mm

–   max długość szlifowania otw.  150 mm

–   max rozstaw kłów  1250mm

–   max skręt stołu   ±6º.

VIII. Szlifierka uniwersalna narzędziowa NUA25 z przystawką do ostrzenia wierteł  z węglików spiekanych

IX. Izba pomiarowa

Możliwość wykonania pomiarów na niżej podanych urządzeniach:

–   wysokościomierz 3D

–   chropowatościomierz

–   twardościomierz przenośny

–   mikroskopy pomiarowe

–   profilograf.

 1. Projektowanie w systemie CAD – MECHANICAL DESKTOP 5.

* * * * * * *

We are in possession of the following machine tools:

I.     CINCINNATI MILACRON ARROW 500 – CNC milling machine

 • for 3 machining axes max travel is:

X = 500 mm   Y= 500 mm   Z = 500 mm

 •  for 4 machining axes max travel is:

X = 300 mm   Y = 500 mm   Z = ±150 mm  (towards A-axis)

II.    HERMLE C600U – CNC milling machine

Diameter of the table top – Ø280mm

 • when setting (A-axis rotation) 0º max. travel is:

X= 600 mm   Y= 450 mm   Z= 450 mm

 • when setting (A-axis rotation) ±90 º max. travel is:

X= 600 mm   Y= 250 mm   Z= 250 mm

In case machining chuck is fixed on the machining table the ranges of the axes decrease accordingly and they are:

 • when setting (A-axis rotation) 0º max. travel is:

X= 600 mm   Y= 450 mm   Z= 320 mm

 • when setting (A-axis rotation) ±90º max. travel is:

X= 600 mm   Y= 130 mm   Z= 250 mm

The range of Z-axis for ARROW and HERMLE is changeable depending on the length of a tool.

III.    GEMINI SCHNEEBERGER Switzerland – 5-axis CNC grinding machine for tool manufacture and regrinding

X-axis:      travel 360 mm

Y-axis:      travel 270 mm

Z-axis:      travel 270 mm

A-axis:      chucking system ISO 50, center height 210 mm

C-axis:      range 370º

Ability to produce inserts of any shape.

IV.     Universal horizontal milling machine prod. JAFO JAROCIN

X = 900mm

Y = 270mm

Z = 400mm

V.      Universal turning lathe  „JAZON”, type JTU-50, model CD6250B

        – max turning diameter over the bed of a machine tool – 500mm

        – max turning diameter over a slide – 325mm

        – max turning diameter without bridge piece –  630mm

        – the height of the centre of a lathe – 250mm

        – a centre distance – 1000mm.

VI.     Flat-surface grinding machine SPC20D

– max grinding length – 500 mm

– max grinding width – 200 mm

– max grinding height – 250 mm

VII. Universal cylindrical grinding machine SWA25

– max external grinding diameter – 250 mm

– max hole grinding diameter – 200 mm

– max external grinding length – 1200 mm

– max hole grinding length – 150 mm

– max centre distance – 1250mm

– max machining table twist – ±6º.

VIII. Universal tool grinding machine NUA25 with the attachment for solid carbide drill grinding

 1. Measurement room

 Ability to make measurements with devices as follows:

– height gauge 3D,

– roughness gauge,

– portable hardness tester,

– measuring microscopes,

– surface analyser.

 1. Designing in CAD System – MECHANICAL DESKTOP 5.

 

 

I would like to introduce our company to offer you our services and co-operation. Letecké opravovne Trenčín (LOT) is repair company with long-time history and experiences with overhaul and repairs of various type of aircraft, helicopters and ground equipment. LOT was established in 1949 and  during years it has developed to high level in the field of aircraft repairs. During it´s 56 years of existence, the plant maintains direct contacts with traditional and foreign partners in more than 40 countries of the world. At present, company performs repairs and overhaul of aircraft and helicopters, e.g. MiG-29, L-39, L-410, Su-22, Su-25, Mi-17 and Mi-24. The philosophy and strategy of our plant is focused at maximal self-supporting during repairs of aircraft, their aggregates and instruments. Very important feature of the company´s policy is high flexibility in meeting the requirements of foreign markets as well as retaining of our great experience of renovation and production of historical aircraft (e.g. Caproni Ca-33).

Except of overhaul programme, we also produce some Ground Support Equipment.

Nowadays we produce Hydraulic Ground Power Unit for filling and testing of the aircraft and helicopters, which has been approved for use also in NATO countries. We also produce Nytrogen, Oxygen,  Air filling unit up to 30MPa. 

Our Central Metrological Laboratory calibrates test devices and measuring equipment, used during repairs, adjustment of all systems of aircraft, Ground support Equipment, Anti-Aircraft Missiles, being repaired by LOT. Central Metrological Laboratory also carries out the calibration of  measuring instruments for other operators and producers of aircraft and some special metrological work for neighbouring Armies.

As to ground equipment, LOT performs overhaul of arresting systems, airport sweeping machines, fire-control radars (plus upgrade), missile launchers, radio cars, mobile battery charger units, fuel and oxidizing machine filling units , rocket transport carriers, car oxygen-nytrogen production units, car oxygen filling units, air filling units, car air filling units, compressor units, car universal gas filling units, car test hydraulic units, engine-starting trail cars, hydraulic mobile units, radio travelling shops, air-defence missiles, power stations, portable radios, mobile radios, anti-aircraft systems with equipment, and other ground support equipment.

LOT has certificate for overhaul of many types of civil and military aircraft, certificate ISO-9001:2000 from DNV-Det Norske Veritas and certificate for JAR-145 from Civil Aviation Authority of the Slovak republic. For more information about our company see: www.lotn.sk

Our interest is to spread out  co-operation with other companies. We would like to offer you cooperation in (for example) producing of helicopter subcomponents, assembly of helicopter parts and systems, maintaining of helicopters which are produced by your company, maintaining /servicing of your equipment or in other activities needed for you.

Supposing you are interesting in our service, we will come to you and negotiate about potential business acitivity or your delegation can visit our company for your evaluation of our acitivities and experiences.

Please, contact to following:

Email: marketing@lotn.sk

Telephone:+421-32-6565493

Fax:+421-32-6565505