Opublikowano 2014-05-28

Oferta firmy INNpuls

Spółka INNpuls, członek Doliny Lotniczej, ogłasza rekrutację na szkolenie z TECHNICZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LOTNICTWA w ramach projektu „ESKADRA Podnoszenie kompetencji językowych kadr przemysłu lotniczego”.

Projekt skierowany jest do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży lotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe oraz dostarczyć osobiście do biura projektu lub przesłać na adres:

INNpuls Sp. z o.o.,

ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów

Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2014r. Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe na stronie:  www.innpuls.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1