Opublikowano 2009-05-07

Ogłoszono konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką

Szanowni Państwo,
 
24 kwietnia w Programie Szczegółowym LUDZIE 7PR został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką –  Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways – IAPP. Termin zamknięcia konkursu to 27 lipca 2009 o godz. 17.00 czasu lokalnego w Brukseli. Budżet konkursu wynosi 65 milionów euro.
 
Projekty IAPP mają na celu rozwój istniejącej współpracy lub tworzenie nowej pomiędzy instytucjami naukowymi a partnerami z szeroko pojętego sektora komercyjnego. Dużą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych, a dodatkową zaletą jest udział małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Ogłoszenie konkursu i związane z nim dokumenty znajdują się w serwisie CORDIS, do którego zapraszamy ze strony KPK: http://www.kpk.gov.pl/7pr/konkursy.html
 
Więcej informacji na temat projektów Marie Curie znajduje się na stronach internetowych KPK poświęconych Karierze Naukowej i dedykowanej INSTYTUCJI: https://beta.dolinalotnicza.pl/60 oraz na stronie Akcji Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.
 
25 maja 2009 KPK organizuje w Warszawie spotkanie dla instytucji zainteresowanych przystąpieniem do otwartego konkursu na projekty Industry-Academia Partnership and Pathways.  Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom, jakie udział w projektach IAPP daje partnerom z sektora przemysłowego, zwłaszcza MŚP. Podczas spotkania będzie możliwość przedyskutowania z oficerem projektowym z KE przygotowywanych wniosków projektowych lub pomysłów na współpracę pomiędzy obydwoma sektorami.
 
Szczegółowy program oraz rejestracja będą dostępne na początku maja na stronie KPK  http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.html