Opublikowano 2012-05-31

Otwarto 14. konkurs na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET

Szanowni Państwo,
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pragnie poinformować o otwarciu 14. konkursu na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET. Wnioski w konkursie można składać do 28 września 2012 r.
 
Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET regularnie ogłaszane są konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.
 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
 
Projekty realizowane w ramach Inicjatywy CORNET mają charakter międzynarodowy. Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie. Kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w bieżącym konkursie CORNET to Austria, Belgia (Walonia i Flandria), Holandia, Niemcy i Czechy.
 
O dofinansowanie udzielane przez NCBR w ramach projektów Inicjatywy CORNET, mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych zasadach finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań.
 
Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach CORNET wynosi:
  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
  • do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie
 
NCBR zaplanowało budżet w wysokości  1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
 
 
Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny będzie wkrótce pod adresem www.cornet-era.net, w zakładce Calls for Proposals, Fourteenth Call.
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciałoby również serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 14. konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w Berlinie. Szersze informacje dotyczące spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem http://www.cornet-era.net/partnering_event_berlin.html. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona.
 
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
 
Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551