Opublikowano 2020-08-20

Perspectives for the Aeronautical Research in Europe – PARE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi rezultatami projektu pn. Perspectives for the Aeronautical Research in Europe – PARE, którego założeniem jest wsparcie osiągnięcia celów wyznaczonych w strategicznym dokumencie europejskiej branży lotniczej pn. Flightpath 2050 Europe’s Vision for Aviation.

  • Opublikowany został DRUGI RAPORT prezentujący postęp, bariery oraz propozycje działań niwelujących luki powstające w realizacji celów, wyznaczonych w dokumencie Flightpath 2050. Raport obejmuje najnowsze dane i trendy w obszarze lotnictwa, dotyczące m.in.:
  • utrzymania wiodącej pozycji w przemyśle;
  • zapewnienia bezpieczeństwa;
  • rynków lotniczych;
  • nowych technologii lotniczych;
  • zaangażowania młodych talentów w rozwój aeronautyki.

W ramach dalszej realizacji projektu w 2020 roku powstanie także 3 raport końcowy.

  • Opracowano 58 REKOMENDACJI DLA OBSZARÓW BADAŃ LOTNICZYCH w Europie, w obszarze lotnictwa, określających wyzwania dla aeronautyki w nadchodzących latach. Rekomendacje obejmują następujące obszary działalności:

a. spełnianie potrzeb społecznych i rynkowych;

b. utrzymanie i rozszerzanie pozycji lidera w przemyśle;

c. ochrona środowiska i dostaw energii;

d. zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony;

e. wybór najważniejszych obszarów badań i analiza potencjału związanego z edukacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.pareproject.eu oraz www.linkedin.com/in/pare-project.