Opublikowano 2019-10-15

Platforma współpracy ARCPORT

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/129/1/
Platforma ta została stworzona w ramach projektu RADIAN w ramach Horyzont 2020. Platforma internetowa ARCPORT promuje współpracę i zapewniaja sieciowanie między użytkownikami. 
 
Za pośrednictwem ARCPORT znajdą Państwo:
 •  informację o bieżących konkursach i naborach
 • potencjalnych partnerów konsorcjum
 • dobre praktyki
 • profecjonalną pomoc ekspertów 
 
Narzędzie składa się  z trzech elementów:
 1. społeczność
 2. przestrzeń robocza do współpracy
 3. informacje do przeszukiwania

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI ARCPORT 

RADIAN to wieloetapowy projekt, który ma na celu przezwyciężenie nierówności w zaangażowaniu w badania lotnicze w całej Europie poprzez identyfikację barier w międzynarodowej współpracy w badaniach lotniczych na poziomie UE, a następnie poprzez rozwój i weryfikację rozwiązań na poziomie regionalnym.
 
Głównym celem RADIAN jest przyczynienie się do wizji, w której:
 
 • Naukowcy z uniwersytetów i organizacji badawczych współpracują we w pełni zintegrowanej sieci, niezależnie od jej lokalizacji, wielkości i możliwości finansowych.
 • Zwrócono uwagę na silniejsze zaangażowanie spółek handlowych zlokalizowanych w regionach europejskich prowadzących mniej działalności w AAT, pod warunkiem, że mogą one wnieść użyteczny wkład, szczególnie w obszarach niszowych.
 • Europa staje się bardziej konkurencyjna w zakresie pojawiających się nowych rozwiązań (takich jak rynek bezzałogowych systemów samolotowych (UAS)), budując w razie potrzeby nowe łańcuchy dostaw, otwierając w ten sposób możliwości dla dalszych europejskich spółek handlowych.
 • Wszystkie łańcuchy dostaw w pełni wykorzystują możliwości nowych i powstających firm, zwłaszcza MŚP, aby wzmocnić konkurencyjną pozycję Europy w globalnej walce o wiodącą pozycję na rynku.
 • Europejski przemysł lotniczy i transport lotniczy integruje organizacje z Europy (poza państwami członkowskimi i regionami o obecnie mniejszym zaangażowaniu), aby zapewnić wartość dodaną w skali europejskiej.