Opublikowano 2009-02-06

Podyplomowe studia pedagogiczne dla kadry inżynieryjno – technicznej

Podyplomowe studia pedagogiczne dla kadry inżynieryjno – technicznej w Mielcu

Centrum e-Learningu AGH we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 listopada br. rozpoczęło realizację projektu: Studia Podyplomowe dla kadry inżynieryjno–technicznej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Przedmiotem projektu jest uruchomienie studiów podyplomowych w ramach Poddziałania 3.3.2. Efektywny System Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt, który został oceniony jako najlepszy w kraju, będzie realizowany na Podkarpaciu, które jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem myśli technicznej skupionej zwłaszcza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Parku Przemysłowym Polskich Zakładach Lotniczych PZL­Mielec. Rejon ten jest źródłem doświadczonej kadry inżynieryjno–technicznej. Duże doświadczenie jest jednak niewystarczającym warunkiem przekazywania swojej wiedzy. Niezbędne i konieczne są w tym celu umiejętności pedagogiczne, a uzupełnienie umiejętności w tym zakresie stanowi przedmiot realizowanego projektu.

Celem głównym projektu jest wykształcenie kadry inżynieryjno-technicznej w kierunku pedagogicznym , a w szerszym ujęciu zwiększenie jakości kształcenia w szkołach zawodowych województwa podkarpackiego przez dopływ innowacyjnej, a jednocześnie doświadczonej kadry. W projekcie weźmie udział 60 inżynierów, głównie z Polskich Zakładów Lotniczych PZL-Mielec, którzy są szczególnie zainteresowani podjęciem pracy w charakterze nauczycieli przedmiotów zawodowych co ma wpłynąć na zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych, rozpropagowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności nauczania z wykorzystaniem Internetu. Jednocześnie, nauczyciele Ci będą mogli przygotować uczniów do zawodów poszukiwanych w zakładach pracy związanych z PZL. Przeprowadzenie znacznej części zajęć w środowisku on line przyczyni się do zwiększenia świadomości, popularyzacji i rozwoju umiejętności wykorzystywania tej metody nauczania. Jednym z celów jest również zacieśnienie współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej z regionem podkarpackim, a w szczególności z Mielcem oraz jego zakładami przemysłowymi.

Najbliższe działania w ramach projektu:

19 stycznia – Rozpoczęcie Rekrutacji

17 lutego – konferencja otwarcia (Gość Specjalny : dr hab. inż. R. Robert Gajewski (Politechnika Warszawska) )

27 lutego zakończenie rekrutacji

7 marca – pierwsze zajęcia.

Więcej na stronie projektu: http://www.it2edu.pl