Opublikowano 2023-08-03

Polskie i koreańskie stowarzyszenia przemysłu lotniczego nawiązały współpracę

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) oraz Dolina Lotnicza podpisały porozumienie z Koreańskim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego (KAIA). W imieniu SPPL, dokument podpisał prezes stowarzyszenia, Pan Paweł Stężycki. W imieniu Doliny Lotniczej, dokument podpisał wiceprezes stowarzyszenia, Pan Marek Bujny. W imieniu KAIA, dokument podpisał prezes stowarzyszenia, Pan Kang Goo-Young.

Porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Koreą Południową w zakresie rozwoju przemysłu lotniczego. Strony porozumienia zobowiązały się do:

  • wymiany informacji o ofertach i potrzebach pomiędzy członkami SPPL, DL i KAIA,

  • wymiany informacji o możliwościach udziału w lokalnych i międzynarodowych projektach i programach,

  • wymiany informacji o szkoleniach, konferencjach, seminariach czy spotkaniach biznesowych,

  • organizacji wspólnych misji ekonomicznych lub spotkań brokerskich,

  • zdefiniowania możliwości w zakresie projektów badawczych w krajowych oraz europejskich programach ramowych,

  • współpracy w zakresie kwalifikacji oraz szkoleń personelu poprzez wykorzystanie do tego centrów edukacyjnych i wyspecjalizowanych instytucji,

  • kompleksowej współpracy w zakresie wymiany technologicznej i networkingu pomiędzy polskimi i koreańskimi członkami klastrów przemysłu lotniczego.

Porozumienie podpisano 14 lipca 2023 roku. Wydarzenie było jednym z elementów wizyty delegacji koreańskiej w Polsce.