Opublikowano 2023-08-29

Porozumienie o współpracę pomiędzy Tajwańskim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego a Doliną Lotniczą

W dniu 16 czerwca 2023 r. w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie o współpracę pomiędzy Tajwańskim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego  a Doliną Lotniczą. W imieniu Doliny Lotniczej dokument podpisał prezes stowarzyszenia, pan Marek Darecki, a w imieniu TAIA dokument podpisał prezes stowarzyszenia, pan Hu Kai-Hung.

Współpraca będzie obejmować następujące obszary:

  • podejmowanie inicjatyw w celu wymiany informacji handlowych, rynkowych i gospodarczych oraz rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców obu stron informacji o produktach, usługach i możliwościach partnerstwa, które mogą być dostępne w jednym lub obu krajach;
  • zapewnienie lokalnej pomocy przedstawicielom drugiej strony we wszystkich kwestiach związanych z niniejszym MOU;
  • wzajemne powiadamianie się o wystawach handlowych, targach i podobnych wydarzeniach promujących produkty ich krajów oraz wzajemne udzielanie sobie pomocy w tym zakresie
  • promować częste wizyty misji handlowych i przemysłowych między dwoma stronami umowy w celu rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć w dwóch krajach zawierających niniejszą umowę;
  • organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, spotkań i seminariów w obu krajach w celu informowania przedsiębiorców o możliwościach inwestowania, wspólnych przedsięwzięciach i korzystnych możliwościach handlowych dla obu krajów;
  • wspólne podejmowanie badań rynkowych w sektorach stanowiących przedmiot zainteresowania umawiających się stron;
  • podejmowanie wszelkich kroków, które mogą być konieczne i wykonalne w celu promowania handlu i współpracy gospodarczej między dwoma krajami umawiających się stron;
  • organizowanie wspólnych spotkań w razie potrzeby w trakcie wdrażania MOU.