Opublikowano 2020-04-06

Produkcja addytywna w technologii SLS w obliczu kryzysu epidemicznego Covid-19

Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza", będące członkiem konsorcjum Enterprise Europe Network South Poland,  posiada do udostępnienia raport prezentujący wykorzystanie druku 3D w walce z epidemią koronawirusa Covid-19.

W raporcie można znaleźć informacje o tym jak zmienić łańcuch dostaw wykorzystując druk 3D, jakie materiały można użyć do  wytwarzania elementów urządzeń, sprzętu ochrony osobistej oraz kiedy warto uruchomić produkcję w oparciu o druk 3D.

Firmy zainteresowane do korzystania z rozwiązań z zakresu technologii druku 3D w celu poprawy lokalnych łańcuchów dostaw, realizacji produkcji krótko i średnio seryjnej, prosimy o kontakt emailem na adres: een@dolinalotnicza.pl