Opublikowano 2011-10-28

Projekt CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe

SGPPL Dolina Lotnicza jest zaangażowana w realizację projektu CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe.

CNCB jest projektem zajmującym się problematyką klastrów i sieci współpracy, współfinansowanym w ramach Programu dla Europy Środkowej. Głównym celem projektu jest wspieranie klastrów poprzez dostarczanie im praktycznych narzędzi do poprawy ich konkurencyjności oraz innowacyjności. Partnerem wiodącym projektu jest Clusterland Upper Austria Ltd. – jedna z najbardziej doświadczonych organizacji klastrowych w Europie. W skład partnerstwa projektu wchodzą doświadczone agencje rozwoju regionalnego i agencje klastrowe, których wspólnym celem jest opracowanie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania, optymalizacji i internacjonalizacji klastrów.

Partnerzy CNCB przygotowali specjalny sondaż dla klastrów, który porusza następujące tematy:

Pakiet Roboczy 3 – Kwalifikacje.

Jakie umiejętności są niezbędne do zarządzania klastrem z powodzeniem? Jakie zaplecze edukacyjne
i zawodowe przyczynia się do sukcesu klastra? Pakiet Roboczy 3 skupia się na opracowaniu profilu managera klastra. Bazując na kwestionariuszach i ich analizie wyłonieni przez partnerów eksperci zewnętrzni (specjaliści w dziedzinie klastrów w Europie Środkowej) opracują szczegółowy podręcznik charakterystyki pracy dla pracowników klastrów oraz program szkoleń i bazę instytucji szkoleniowych, w celu zapewnienia możliwie najefektywniejszej edukacji dla klastrów w Europie Środkowej.

Pakiet Roboczy 4 – Optymalizacja.

Wybór najlepszych usług i wartości generujących dla członków klastra powinno być głównym celem klastrów na całym świecie. Głównym celem Pakietu Roboczego 4 jest zebranie najlepszych praktyk i punktów odniesienia dla skutecznego zarządzania klastrami. Wyniki te będą wdrażane poprzez akcje pilotażowe w 3 klastrach – zdobyta w ten sposób wiedza zostanie opublikowana w podręczniku "Optymalizacja Klastrów".

Pakiet Roboczy  5 – Internacjonalizacja.

Europa coraz bardziej się jednoczy i menadżerowie klastrów mogą odczuwać to w ich codziennej pracy. Pakiet Roboczy 5 skupia się na wyzwaniach i możliwościach internacjonalizacji, zbieraniu informacji na temat działań związanych z umiędzynarodowieniem klastrów, bada również jakie usługi mogą być oferowane na poziomie międzynarodowym, a które warunki są niezbędne do spełnienia w celu odniesienia sukcesu poza granicami kraju.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do identyfikacji potrzeb kwalifikacyjnych dla pracowników klastrów – a tym samym bardziej efektywnego zarządzania klastrami, które są najbardziej pożądanymi pracodawcami dla wykwalifikowanych pracowników. Wyniki sekcji optymalizacji zostaną wykorzystane do identyfikacji potencjalnych klastrów pilotażowych, które zyskają dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk partnerstwa CNCB oraz wsparcie w optymalizacji portfela swoich usług!

W pakiecie związanym z internacjonalizacją również wybrane zostaną 3 klastry do akcji pilotażowych mających na celu wspieranie ich w działalności na rynku międzynarodowym – co oznacza nie tylko pomoc w nawiązywaniu stosunków międzynarodowych, ale także w transgranicznej współpracy w konkretnych projektach.