Opublikowano 2018-01-15

Projekt Management 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu ICAN Institute wydawcy magazynu Harvard Business Rewiev zapraszam do udziału w projekcie Management, który w kwietniu zorganizujemy w Krakowie. Szczegóły poniżej i w załączeniu. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio ze mną. Dla Członków Doliny Lotniczej specjalna oferta.

Management 2018 to program adresowany do menedżerów wysokiego i średniego szczebla.
To uznany program doskonalenia praktycznych umiejętności managerskich (twardych umiejętności), gwarantujący znaczne podniesienie efektywności zarządzanych przez nich firm. Wiedza zdobyta w trakcie trwania programu pomaga w szerszym rozumieniu firmy jako całości oraz zależności występujących między konkretnymi działami.  Program trwa 12 miesięcy, obejmuje 12 dwudniowych sesji – na poziomie studiów MBA w formie praktycznej . W ciągu ostatnich dziesięciu lat wersję otwartą tego programu ukończyło ponad 1800 osób.

OBSZARY TEMATYCZNE:

Oprócz praktycznej wiedzy, program dostarcza także odpowiednich metod i narzędzi do jej zaaplikowania. Każdy z obszarów tematycznych zawiera:

 • podstawowe koncepcje i najnowsze światowe trendy
 • dostosowanie do kontekstu polskiego
 • narzędzia realizacji i wdrażania
 • strategię i związki z innymi obszarami firmy
 • projekty i ich zastosowanie w firmie

Wiedza i narzędzia menedżerskie przekazywane w ramach programu obejmują następujące obszary:

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Przywództwo i zarządzanie
 3. Marketing i sprzedaż
 4. Finanse i rachunek ekonomiczny
 5. Efektywność osobista

MANEGEMENT -ROZWIJA  KLUCZOWE KOMPETENCJE TAKIE JAK:

 • Wprowadzanie i zarządzanie zmianą.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Tworzenie strategii i planu marketingowego.
 • Tworzenie wygrywających strategii firmy.
 • Budowanie i zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie relacjami z Klientami.
 • Motywowanie zespołu.
 • Interpretowanie sprawozdań finansowych.
 • Rekrutowanie najlepszych pracowników (proces rekrutacji).
 • Budowanie kompetencji przywódczych.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Prowadzenie sesji coaching’owej.
 • Tworzenie strategii i taktyki skutecznego negocjowania.

KTO JEST ADRESATEM PROGRAMU  MANAGEMENT ?

· Liderzy, którzy chcą rozwijać swoje firmy przy użyciu najbardziej zaawansowanych metod zarządzania.

· Menagerowie poszczególnych działów, awansowanych do zarządu lub stojących przed taką perspektywą.

· Osoby  zarządzające firmami, które poszukują formalnego wykształcenia menedżerskiego (bez względu na wiek).

· Absolwenci  akademickich programów biznesowych, którzy uznali, że potrzebują więcej praktycznych narzędzi zarządzania.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

pozdrawiam,

Karina Mierniczek

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Area Sales Director

E: k.mierniczek@hbrp.pl

M: +48 608 786 600