Opublikowano 2006-06-28

Projekt „Rozwój i promocja transgranicznego polsko-ukraińskiego klastra lotniczego”

Celem projektu jest stworzenie sprawnego, opartego na technologiach informatycznych, systemu wymiany informacji – bazy danych o ofertach i zapotrzebowania polskich i ukraińskich firm w branży lotniczej, zainicjowanie współpracy z ukraińskimi ośrodkami badawczymi, promocja klastra lotniczego. Projekt ma również na celu współpracę z ukraińskimi uczelniami wyższymi – Politechniką Lwowską, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym we współpracy z uczelniami polskimi.
 
Partnerem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza w realizacji projektu jest Politechnika Lwowska.
 
"Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC zarządzanego przez Stowarzysznie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie"