Opublikowano 2019-08-01

Projekt szkoleniowy dla instruktorów – Job Shadowing

Szanowni Państwo,

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna nabór do projektu

„Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, kształcących w takich zawodach jak mechanik przemysłowy, mechanik narzędziowy, mechanik obróbki skrawaniem, mechanik konstrukcji, mechanik instalacji przemysłowych, odlewnik, mechatronik, elektronik, automatyk.

Udział w projekcie pozwoli instruktorom zapoznać się z efektywnymi metodami kształcenia zawodowego najpierw na szkoleniu wdrażającym w Warszawie, a następnie praktycznie podczas kompleksowego programu obserwacji w Niemczech – zarówno w innowacyjnym centrum szkoleniowym jak i w przedsiębiorstwie.

Program zakłada udział w:

1. Certyfikowanym szkoleniu „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” według niemieckich standardów kształcenia instruktorów (AEVO). Szkolenie zakończone egzaminem.

2. Job shadowing – program obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie Niemczech i w przedsiębiorstwie zakłada 5-dniowy pobyt w spółdzielni pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert (https://www.glw-velbert.de/)

obejmuje szkolenia z niemieckimi instruktorami, obserwację ich codziennej pracy, wymianę dobrych praktyk oraz wizytę w przedsiębiorstwie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Koszty związane z realizacją szkolenia i wyjazdu ponosi AHK Polska.

Zapewniamy opiekę tłumacza podczas pobytu w Niemczech.

Terminy

Łącznie programem zostanie objętych 25 instruktorów (5 grup).

Poszczególne grupy obowiązują odrębne terminy szkoleń i wyjazdów do Niemiec.

Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce Terminy oraz w załączonej informacji.

Rekrutacja

Uwaga, mamy tylko 25 miejsc (5 grup).

W 2019 – planujemy dwie grupy, we wrześniu i listopadzie.

Rozpoczynamy rekrutację do Grupy I:

5 – 6.09.2019 szkolenie

23 – 27.09.2019 wyjazd do Niemiec

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników do grupy I – najpóźniej do dnia 09.08.2019.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny przesłać Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Regulaminem rekrutacji oraz Oświadczeniem o danych osobowych)

Szczegółowe informacje o warunkach udziału i terminach na stronie www.ahk.pl  – Projekt szkoleniowy dla instruktorów

Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Z pozdrowieniami

Róża Jarmuł

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne

Berufliche Aus- und Weiterbildung

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, T.+ 48 (22) 53 10 540, F.+ 48 (22) 53 10 600, E-Mail: rjarmul@ahk.pl

Biura regionalne / Regionalbüros: Katowice, München, Poznań, Wrocław