Opublikowano 2010-01-25

RARR S.A zaprasza do udziału w projekcie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A., członek Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza", ogłosiła nabór chętnych do udziału w projekcie:
„FOCUS – TWOJE MIEJSCE W ŻYCIU, TWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY”.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do:

  • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy),
  • osób niepełnosprawnych.

Warunki udziału w projekcie:

  • przynależność do jednej z grup docelowych projektu:
     – osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy),
     – osoby niepełnosprawne,
  • pozostawanie bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy),
  • zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, kolbuszowski,łańcucki, ropczycko-sędziszowski lub strzyżowski.

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.01.2010 r. do 12.02.2010 r.

BIURO PROJEKTU:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 120 (parter)
tel.: (17) 86 76 243, (17) 86 76 229, fax: (17) 86 76 221
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl