Opublikowano 2007-06-01

Rozpoczęto konsultacje społeczne

W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych wyników badań ankietowych, projektu foresight Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. W konsultacjach uczestniczyło kilkudziesięciu ekspertów z przemysłu lotniczego.
 
Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badań ankietowych metodą Delphi, a następnie poddano je dyskusji. 
 
Konsultacje społeczne prowadzono również droga elektroniczną. Został przygotowany formularz ankiety na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych drogą elektroniczną. Ankieta obejmuje listę kluczowych technologii wyłonionych podczas badań metodą Delphi oraz pytania je charakteryzujące. Ankieta została rozesłana do grona ekspertów z firm Doliny Lotniczej oraz przedstawicieli świata nauki realizujących badania stosowane.
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.