Opublikowano 2007-11-26

Seminarium w dniu 10 grudnia 2007 r. – Rzeszów

Szanowni Państwo!

Jako Branżowy Punkt Kontaktowy PPTL przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium poświeconym programom finansującym i mechanizmom wspierającym projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i instytucje sfery B+R. Seminarium będzie jednocześnie pierwszą częścią wspólnego programu spotkania CZT AeroNet – Aviation Valley oraz XIII Podkarpackiego Forum Innowacyjności. W drugiej części przedstawione zostaną ważne informacje dotyczące przyszłości wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz projektów typu „foresight”, wytyczających kierunki rozwoju technologicznego naszego regionu oraz przemysłu lotniczego w Polsce.

W seminarium potwierdzili swój udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Mając nadzieję na Państwa uczestnictwo, serdecznie proszę o potwierdzenie udziału drogą elektroniczną na adres andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl do dnia 5 grudnia 2007 r.

Program konferencji