Opublikowano 2019-04-24

SKY 4.0 – Soft Skills 4.0 for the new challenges in European Aerospace Industry

Międzynarodowy projekt SKY 4.0 – Soft Skills 4.0 for the new challenges in European Aerospace Industry, realizowany w ramach programu ERASMUS+,  którego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza , koncentruje się na kompetencjach miękkich niezbędnych do wdrażania rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0. Poniżej znajduje się link do ankiety SKY 4.0, którą mogą wypełnić przedstawiciele firm, zajmujący się tematyką kompetencji związanymi z Industry 4.0.  Cele projektu oraz definicje poszczególnych kompetencji miękkich są przedstawione w samej ankiecie. Struktura ankiety umożliwia dodanie nowych kompetencji, które respondenci uważają za istotne, a także wskazanie, które z wstępnie wyselekcjonowanych kompetencji nie są dla nich priorytetem i powinny być pominięte. Zebrane informacje i dane posłużą do opracowania efektywnych programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji edukacyjnych.  

LINK DO ANKIETY