Opublikowano 2021-03-04

Spotkanie informacyjne konkursu „Kompetencje dla sektorów”

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 11.00, w formule online.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe,
 • przedsiębiorcy

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:

 • budowlanego, 
 • motoryzacyjnego, 
 • nowoczesnych usług biznesowych, 
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, 
 • chemicznego, 
 • przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz 
 • usług rozwojowych.

O konkursie:

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych,
a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

  Kiedy i gdzie?

  10 marca 2021, godz. 11:00-13:00

  ONLINE

  UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

  Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

  https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1255

  Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.