Opublikowano 2014-12-03

Spotkanie informacyjne RARR i COIE

Szanowni Państwo,

Członek Doliny Lotniczej, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Organizowanie i realizacja eksportu na rynek Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych”, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (sala konferencyjna nr 209, 1 piętro budynku).

Spotkanie informacyjne jest adresowane do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zainteresowanych rozpoczęciem i rozwojem działalności eksportowej na rynek Niemiec i rynki innych krajów niemieckojęzycznych.

Spotkanie informacyjne jest organizowane przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie na załączonym formularzu do dnia 8 grudnia 2014 r. do godziny 12:00 (liczy się data wypływu zgłoszenia) na adres e-mail: kjarosz@rarr.rzeszow.pl, bhulinka@rarr.rzeszow.pl, faxem pod numer: 17 852 06 11 lub pocztą na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące spotkania informacyjnego z przyjemnością odpowiedzą: Pani Katarzyna Jarosz oraz Pani Beata Hulinka, tel. 17 86 76 214.