Opublikowano 2021-09-07

Spotkanie konsultacyjne dotyczące podkarpackich usług badawczych wzorcowania

PCI zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące podkarpackich usług badawczych i usług wzorcowania

16 września o godz. 12:00, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące badania identyfikującego potrzeby podkarpackich firm w zakresie usług laboratoryjnych. Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców i osoby odpowiedzialne za rozwój i systemy zarządzania jakością w podkarpackich firmach.

Jednym z zadań Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) jest tworzenie potencjału profesjonalnych usług badawczych i usług wzorcowania zlokalizowanych na terenie Podkarpacia.

Realizując to zadanie, PCI tworzy i rozwija Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW), w ramach której obecnie współpracuje 82 laboratoria: 77  badawczych i 5 wzorcujących, gdzie przeważająca większość tych laboratoriów pochodzi z podkarpackich uczelni wyższych.

Zdefiniowane usługi rynkowe laboratoriów współpracujących w ramach PSLBiW promowane są na portalu www.badania.pcinn.org, tworzonym i doskonalonym przez PCI.

Z dotychczasowej działalności w tym zakresie można wywnioskować, że brakuje na Podkarpaciu różnego rodzaju laboratoriów badawczych i wzorujących i dlatego firmy z Podkarpacia zlecają potrzebne im usługi badań do laboratoriów zlokalizowanych poza regionem.

Wpisując się w nasz główny nurt działalności, czyli łączenie nauki z biznesem, chcemy zidentyfikować potrzeby regionalnych firm w zakresie poszukiwanych usług badań i usług wzorcowania i nakierować ofertę podkarpackich uczelnianych laboratoriów na potrzeby regionalnego przemysłu. Ponadto zamierzamy zaprojektować Podkarpackie Centrum Badań i Certyfikacji dysponujące akredytowanymi laboratoriami, których obecnie brakuje, a które uzupełni ofertę uczelni.

Obecnie pracujemy nad Ankietą, za pomocą której będziemy chcieli zidentyfikować rzeczywiste potrzeby w zakresie usług badań wyrobów, podzespołów i materiałów oraz usług wzorcowania wyposażenia pomiarowego. Chcemy, aby ten dokument powstał przy współpracy z podkarpackimi przedsiębiorcami, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy są odpowiedzialni za rozwój, oraz za systemy zarządzania jakością w podkarpackich firmach, na kolejne spotkanie konsultacyjne.

Data spotkania: 16 września 2021 r., godz. 12.00

Miejsce spotkania: siedziba Podkarpackiego Centrum Innowacji, Rzeszów, ul. Lenartowicza 4.

Chętnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 15 września 2021 r. na adres: laboratoria@pcinn.org.