Opublikowano 2021-04-27

Szkolenie online Twoja firma w Horyzoncie Europa

Dzień dobry,

W imieniu Regionalnego Punku Kontaktowego PR UE w RCIiTT zapraszamy na szkolenie on-line firm i otoczenia biznesu zainteresowanych udziałem w Programie Horyzont Europa.

Proszę uprzejmie o  umieszczenie poniższego zaproszenia na Państwa stronie internetowej a także o udostępnienie naszych wydarzeń na:

FB: https://www.facebook.com/events/291823869140277?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"create_dialog"%7D%2C%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"permalink"%7D%2C%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"edit_dialog"%7D]%7D

LI: https://www.linkedin.com/events/6791340963391426560/

Szkolenie on-line: Twoja firma w Horyzoncie Europa

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, a także osoby ze świata biznesu, które poszukują odpowiedniego źródła finansowania swoich pomysłów projektowych, na szkolenie dotyczące możliwości uczestnictwa firm w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 12 maja 2021 r. w godz. 10:00-12:00.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. 

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne założenia programu, dowiedzą się jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców daje Horyzont Europa. Poznają również zasady aplikowania w ramach instrumentów Europejskiej Rady ds. Innowacji, tj. EIC Accelerator, EIC Pathfinder i EIC Transition. Podczas wydarzenia omówione zostaną także podstawowe założenia działania Granty na Eurogranty realizowanego przez PARP, czyli skąd pozyskać pomoc finansową na przygotowanie wniosku do programu UE.

Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Agnieszka Bujny.

Zapraszamy do rejestracji

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Agnieszka Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.