Opublikowano 2021-03-05

Szkolenie: Umiejętności miękkie w pracy w Przemyśle 4.0 w sektorze lotniczym

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu SKY.4.0 pt. „Umiejętności miękkie w pracy dla sektora lotniczego w Przemyśle 4.0” dotyczyć będą rosnącego znaczenia kompetencji miękkich dla przyszłych pracowników sektora lotniczego. 

Umiejętności miękkie w pracy w Przemyśle 4.0 w sektorze lotniczym

11 marca 2021 r. (czwartek), godz. 10:00 – 12:00

Rejestracja: http://bit.ly/soft-skills-4

AGENDA:

10:00 – 10:10 Sky 4.0 – projekt rozwijający umiejętności miękkie w przemyśle lotniczym

10:10 – 11:45 Jakich pracowników potrzebuje przemysł 4.0?;

                            Umiejętności intrapersonalne w pracy – czy tego można się nauczyć?;

                            Wykorzystanie umiejętności intrapersonalnych do komunikacji międzyludzkiej.

11:45 – 12:00 Q&A – Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny certyfikat uczestnictwa wystawiony przez SPPL Dolina Lotnicza oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Bartłomiej Cieszyński – Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży, organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu. Jest także opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na WSIiZ w Rzeszowie.

Rejestracja: http://bit.ly/soft-skills-4

Warsztaty prowadzone są w ramach projektu SKY.4.0 pt. „Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym” realizowanego w ramach programu UE ERASMUS+ (nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-051081), a organizowane są przez INNPuls i SPPL Dolina Lotnicza, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji. 

Szczegóły dotyczące projektu na stronie: https://sky-project.eu

Kontakt w sprawie rejestracji: Barbara Ślęk-Wojtowska, Podkarpackie Centrum Innowacji e-mail: b.slek@pcinn.org 

Kontakt w sprawie szkolenia i projektu: Katarzyna Śliwa-Martinez, INNPuls, tel. +48 725 328 368: ksliwamartinez@innpuls.pl

Zapraszamy!