Opublikowano 2011-07-13

To dobry adres dla naszych partnerów – zachęca Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, członek SGPPL Dolina Lotnicza, stopniowo wypełnia się nie tylko osobami chcącymi podjąć preinkubację własnego biznesu. Instalują się w nim także firmy i  instytucje równie dla Inkubatora ważne – lokatorzy (klienci strategiczni. Zainstalowało się tam już 5 firm.  – Mamy jeszcze możliwość ulokowania u nas 5 przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z nami i jednocześnie chcących skorzystać z naszej infrastruktury. To dobra oferta dla firm zamierzających rozszerzyć swą aktywność gospodarczą na nasz teren – stwierdza Piotr Hasny, Prezes Zarządu Inkubatora.

Prezesa spółki cieszą w tym kontekście coraz częstsze wizyty w obiektach Inkubatora nie tylko firm zainteresowanych kooperacją, czy młodych ludzi  zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Równie często pojawiają się tam przedsiębiorcy, zainteresowani ulokowaniem agend swych firm lub utworzeniem spółek-córek przy wykorzystaniu oferty Inkubatora: zarówno lokalowej jak też wytwórczej i laboratoryjnej. –Stanowimy bez wątpienia tzw „dobry adres” dla każdego, kto poważnie myśli o rozwoju i zakorzenieniu się w tej części regionu Podkarpacia – twierdzą w mieście nad Sanem.

Działający zaledwie od trzech miesięcy Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jest coraz bardziej widoczny na mapie gospodarki oraz instytucji innowacyjnych i otoczenia biznesu Podkarpacia. –Od samego początku widzimy swoją rolę bardzo szeroko. Z jednej strony chcemy stymulować rozwój zaawansowanej technologicznie przedsiębiorczości w Stalowej Woli i regionie, a z drugiej chcemy –promując własną działalność – zacieśniać powiązania gospodarcze naszego miasta z Podkarpaciem, a nawet szerzej- z innowacyjnymi podmiotami  w kraju i poza jego granicami.  Mamy do tego  dobre warunki i odpowiednią infrastrukturę  w postaci maszyn obróbczych, laboratorium metalograficznego oraz nowoczesnej bazy lokalowej – słyszymy od kierownictwa Inkubatora.

Realizując zamiar tak ważnych dla każdego rozwoju powiązań kooperacyjnych, sieciowych i upowszechniania poprzez współpracę najlepszych praktyk działania instytucji otoczenia biznesu i innowacji –  stalowowolski Inkubator aktywnie chce uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach. Jako członek Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” prezentował swoją ofertę na niedawnych targach towarzyszących Paris Air Show 2011, w ramach naszej podkarpackiej delegacji. Jest też Inkubator partnerem instytucjonalnym inicjatywy PARP pn. „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. W tej roli, w czerwcu, obok przedstawiciela rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacyjności „Horyzonty” uczestniczył w studyjnym wyjeździe przedstawicieli polskich ośrodków innowacji do Otaniemi , słusznie określanego jako „Krzemowa Dolina” Finlandii. Również, korzystając z możliwości partnera instytucjonalnego w/w Inicjatywy PARP -Inkubator ze Stalowej Woli „zasugerował” zarządzającym tym przedsięwzięciem prezentację dobrych praktyk Podkarpacia w ramach wyjazdu studyjnego tejże Inicjatywy do Rzeszowa i Mielca. –Uczyniliśmy to w przekonaniu, że Podkarpacie ma się czym pochwalić, a osiągnięcia w postaci „Doliny Lotniczej”, Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są w kraju znane w zbyt małym stopniu. Spróbowaliśmy wraz z rzeszowskimi „Horyzontami” zabawić się w  „ambasadora regionu”. Cieszymy się, że z dobrym skutkiem, wizyta studyjna czołówki menedżerów innowacyjności w Rzeszowie i Mielcu odbyła się dwa miesiące temu – mówi prezes Inkubatora ze Stalowej Woli Piotr Hasny.