Opublikowano 2019-08-08

V Kongres Klastrów Polskich

V Kongres Klastrów Polskich

9-10 września 2019, Warszawa

miejsce: Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa

wydarzenie towarzyszące (panele odbywają się równolegle)

Regional and Economic Diplomacy Summit, Poland 2019

Temat przewodni Kongresu Klastrów Polskich:

Dla siebie, czy dla innych"?
Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy

(innowacje, nowe technologie, współpraca gospodarcza we wiodących obszarach przemysłu i usług. Inteligentne specjalizacje europejskie, krajowe i regionalne)

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych"? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy", ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Opracowana pod kierunkiem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to dokument kluczowy dla przyszłego rozwoju gospodarki Polski i jej regionów, naturalnym jest więc, że tegoroczna dyskusja uczestników Kongresu będzie toczyła się wokół możliwej roli Klastrów i ich uczestników w implementacji Strategii w najbardziej innowacyjnych branżach. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej (http://regiosummit.pl/).

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia) prowadzona jest jedna rejestracja na oba wydarzenia. 
 

Rejestracja jest możliwa poprzez stronę: http://regiosummit.pl/

Uczestnictwo jest bezpłatne.