Opublikowano 2010-02-17

VI Konferencja Awioniki – Bezmiechowa 16-18 września 2010 r.

Szanowni Państwo,

W dniach 16-18 września 2010 roku odbędzie się VI Konferencja Awioniki.

Organizatorzy:

Politechnika Rzeszowska, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Wojskowa Akademia Techniczna, STAR/PL.

Miejsce konferencji:

Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej k. Leska.

Tematyka konferencji:

pokładowe systemy pomiaru, przesyłania, przetwarzania,gromadzenia i zobrazowania informacji o stanie obiektu,urządzenia i systemy nawigacyjne, sterowanie obiektami latającymi,sterowanie ruchem lotniczym, metody projektowania elementów i układów awioniki, sterowanie i nawigacja bezzałogowych aparatów latających.

Informacje szczegółowe:
http://www.konferencjaawioniki.prz.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!