Opublikowano 2013-02-04

VII Konferencja Awioniki

Tematyka:

  • pokładowe systemy pomiaru, przesyłania, przetwarzania, gromadzenia
  • i zobrazowania informacji o stanie obiektu,
  • urządzenia i systemy nawigacyjne,
  • sterowanie obiektami latającymi,
  • sterowanie ruchem lotniczym,
  • metody projektowania elementów i układów awioniki,
  • sterowanie i nawigacja bezzałogowych aparatów latających.

Pełne teksty referatów po recenzjach zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej przed Konferencją.Wybrane referaty będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacjiw uznanych czasopismach naukowych.

Dokładne informacje oraz możliwość zgłaszania udziału w konferencji znajdują się na stronie:

http://www.Konferencja-Awioniki.prz.edu.pl

VII Konferencja Awioniki,
Politechnika Rzeszowska,
al. Powstańców Warszawy 8
35-959 RZESZÓW
tel.: (+48) 17 8651087 tel./fax: (+48) 17 8544319
E-mail: awionika@prz.edu.pl