Opublikowano 2007-10-19

Wizyta w firmach Doliny Lotniczej w Bielsku-Białej

W dniu 18 października 2007 r. SGPPL „Dolina Lotnicza” zorganizowało w Bielsku-Białej w ramach projektu „Wspólne niebo-rozwój i integracja innowacyjnego klastra Dolina Lotnicza” wizytę studyjną, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura „Doliny Lotniczej”, a także przedstawiciele wybranych firm członkowskich klastra oraz przedstawiciele Rzeszowskiej i Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Celem przedmiotowej wizyty było zapoznanie się uczestników wyjazdu z funkcjonowaniem i organizacją tutejszych firm przemysłu lotniczego, które jednocześnie są firmami członkowskimi klastra „Dolina Lotnicza”. Przedmiotowa wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia hangaru, w którym można było obejrzeć z bliska, a nawet usiąść za sterami dwusilnikowego samolotu Orka, będącego najnowszym produktem Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski. Oprowadzający grupę Pan Edward Margański, będący konstruktorem w/w modelu samolotu opowiadał uczestnikom spotkania o pracach nad jego stworzeniem, problemami związanymi z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, pokazując również inne skonstruowane wcześniej modele, takie jak np. Bielik czy Fox.

Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do firmy Avio Polska Sp. z o.o w Bielsku Białej. Tutaj zwiedzający wysłuchali prezentacji Wiceprezesa firmy Pana Krzysztofa Krystowskiego, a następnie udali się na hale produkcyjne, gdzie mogli przyjrzeć się tutejszym warunkom i metodyce pracy. Zwiedzono również biura Centrum Projektowo-Obliczeniowego elementów silników i systemów lotniczych, kończąc na tym spotkanie w powyższej firmie.

Kolejno uczestnicy spotkania zwiedzili nowo powstałą siedzibę firmy Aviomechanik Sp. z o.o. w miejscowości Kozy/k Bielska Białej, gdzie mogli przyglądać się poszczególnym etapom produkcji określonych części lotniczych w nowoczesnej i przestronnej hali produkcyjnej. Wysłuchano tu prezentacje na temat firmy, wygłoszoną przez Prezesa Aviomechanika Sp. z o.o. Pana dr Józefa Brzęczka.

Kolejno udano się do Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski Sp. z o.o., gdzie jeden ze współwłaścicieli firmy Pan Edward Margański oprowadził uczestników wizyty studyjnej po swoim zakładzie. Podsumowano tu przedmiotową wizytę, omawiając również ewentualne możliwości współpracy pomiędzy poszczególnych firmami klastra.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa.