Opublikowano 2017-05-08

XV Konferencja Rydzyna

TEMATYKA

* Inżynierskie projektowanie wspomagane    komputerowo (CAD)

* Inżynieria odwrotna – Reverse Engineering (RE)

* Inżynieria obliczeniowa – Computational Engineering (CAE)

* Projektowanie technologii, komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM),

*programowanie obrabiarek CNC – Manufacturing

*process planning (CAPP, CAAPP)

* Inżynieria biomedyczna – Bioengineering (CAME)