Opublikowano 2007-11-16

Zakończono V etap realizacji projektu foresight

W dniu 15 listopada 2007 r. zakończono V etap realizacji projektu foresight „Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego DOLINA LOTNICZA”.
 
W ramach prac zrealizowanych w tym etapie, wykonano m. in szczegółową analizę SWOT technologii zidentyfikowanych podczas badań metodą Delphi, konsultacji społecznych i prac ekspertów Panelu Głównego.
Na zlecenie realizatora projektu, Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, eksperci z krajowych centrów naukowych i przemysłu przygotowali opracowania na temat oceny możliwości wdrożenia i rozwoju technologii zidentyfikowanych podczas badań metodą Delphi.
W celu uwzględnienia dotychczasowych wyników projektu przez realizatorów Programu Narodowego Foresight, przekazano informacje na temat działań podjętych w ramach projektu oraz uzyskane dotychczas wyniki.
W chwili obecnej rozpoczęto prace nad wstępną symulacją kosztów wdrożenia poszczególnych technologii wraz z analizą potrzeb kadrowych do opracowania i wdrożenia.
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.