Opublikowano 2008-01-31

Zakończono VI etap realizacji projaktu foresight

W ramach VI etapu realizacji projektu, zlecono przygotowanie serii raportów dotyczących poszczególnych grup kluczowych technologii, które miały na celu oszacowania kosztów opracowania i wdrożenia technologii zidentyfikowanych podczas badań metodą Delphi i konsultacji społecznych przez krajowe centra naukowe i przemysł. Zlecone opracowania obejmowały również oszacowanie kosztów inwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia technologii oraz wykonania potrzebnej bazy materiałowej do procesu produkcji w relacji do spodziewanych efektów ekonomicznych i społecznych oraz ekologicznych z tytułu ich zastosowania i uruchomienia nowej produkcji. Dokonano również oceny potencjalnego zapotrzebowania na kadrę inżynieryjno-techniczną i wykonawczą do realizacji wdrożenia i utrzymania produkcji. 
 
Przeprowadzono kompilację informacji, dotyczących możliwości wdrożenia zidentyfikowanych technologii przez krajowe centra badawczo-naukowe i przemysł,  uzyskanych  w poprzednim etapie projektu. Zebrane informacje były przekazywane do konsultacji członkom Głównego Panelu Ekspertów oraz Zarządowi Stowarzyszenia ‘Dolina Lotnicza”, jak również prezentowane na spotkaniach CZT AERONET- Dolina Lotnicza.
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.