Opublikowano 2009-10-01

Zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.”Potencjał badawczy – jak uzyskać środki na rozwój jednostki naukowej”

Szanowni Państwo,
 
Komisja Europejska ogłosiła nabór na konkurs z działania "Potencjał badawczy" – 7. Program Ramowy. Działanie to ma na celu wsparcie rozwoju jednostek badawczych z Regionów Konwergencji Unii Europejskiej (Polska w całości zaliczana jest do takiego Regionu). 
 
Wsparcie finansowe nawet do 4 mln Euro można uzyskać na: 
  1. Wymianę 'know-how' i doświadczeń z co najmniej trzema doświadczonymi organizacjami partnerskimi z Europy; 
  2. Zatrudnianie doświadczonych badaczy; 
  3. Zakup wyposażenia naukowo-badawczego; 
  4. Organizację warsztatów i konferencji mających na celu poprawę transferu wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym; 
  5. Działania promocyjne.
 
Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2009 roku. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych/ UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.
 
Termin: 19 października (poniedziałek) 2009 roku 
Miejsce: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek "ARESZT", sala Spacerniak 
Czas: od godziny 10-ej.
 
W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 października 2009 roku na adres e-mail: sekretariat@transfer.edu pl, lub faxem: (012) 632 47 95. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.transfer.edu.pl
 
Serdecznie zapraszamy!
Osoby planujące udział w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Wójtowicz,  wojtowicz@transfer.edu.pl, (012) 628 25 88 RPK CTT PK