Opublikowano 2024-05-21

Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024

Polska Agencja Kosmiczna, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizuje projekt promocji dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) reprezentujących sektor lotniczo-kosmiczny, pod nazwą „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”, finansowany w ramach działanie 2.26 Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG). W ramach projektu POLSA organizuje m.in. stoiska narodowe na kluczowych imprezach branżowych, które poprzez promocję potencjału polskiej gospodarki promować będą MŚP z branż lotniczej i kosmicznej z Polski.

Stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024 – otwarta przestrzeń spotkań

Pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu jest polskie stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show w dniach 5-9 czerwca br. Zapraszamy przedstawicieli MŚP sektora lotniczo-kosmicznego do udziału w tym wydarzeniu.  

Stoisko będzie otwartą przestrzenią spotkań dla podmiotów, do których skierowany jest projekt. Ponadto, firmy będą mogły zaprezentować swoje eksponaty i materiały promocyjne (filmy video, ulotki, broszury itd.). Firmy zainteresowane taką formą promocji, muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Eksponatów i przesłać go mailowo w terminie do dnia 27 maja 2024 r.

Na stoisku zostaną uwzględnione wyłącznie zgłoszone i zaakceptowane eksponaty, materiały promocyjne. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca dla wszystkich zgłoszonych przez formularz eksponatów i materiałów promocyjnych. Przestrzeń będzie przydzielana z uwzględnieniem możliwości ekspozycyjnych stoiska narodowego. O zakwalifikowaniu danego eksponatu i/lub materiału promocyjnego przedsiębiorca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia nadsyłania zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych termin ten może ulec zmianie (ze względu na m.in. ustalenia dotyczące elementów ekspozycyjnych stoiska narodowego), o czym POLSA poinformuje niezwłocznie.

Dokumenty do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EKSPONATU

REGULAMIN STOISKA NARODOWEGO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uzupełniony i podpisany Formularz wraz z podpisanym Regulaminem i Informacją
o przetwarzaniu danych osobowych należy wysłać do Koordynatorów sektorów

Sektor kosmiczny

Imię i nazwisko: Agata Czajkowska

Mail: agata.czajkowska@polsa.gov.pl

Sektor lotniczy:

Imię i nazwisko: Michał Pilecki

Mail: michal.pilecki@polsa.gov.pl

 

Informacje o projekcie

Celem projektu pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” jest wsparcie międzynarodowej ekspansji MŚP z Polski, wytwarzających zaawansowane technologicznie produkty i usługi, oferujących interesujące i innowacyjne rozwiązania oraz posiadających potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych. Realizacja programu pomoże przedsiębiorstwom z Polski zawierać nowe partnerstwa biznesowe z zagranicznymi podmiotami.

W ramach realizacji projektu, w okresie od 2024 do 2029, podczas kluczowych wydarzeń branżowych, organizowane będą stoiska narodowe, jak również misje gospodarcze. Kierunki działań promocyjnych wybrane zostały na podstawie konsultacji przeprowadzonych przez POLSA z przedstawicielami sektora lotniczo-kosmicznego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację działań, w ramach projektu promocji sektora lotniczo-kosmicznego w ciągu sześciu lat wynosi: 8 564 880,00 zł.

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” jest realizowany w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie