Opublikowano 2009-10-12

Zapraszamy na studia podyplomowe 'Zapewnienie Jakości w Produkcji Lotniczej’

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. zapraszają na studia podyplomowe:

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W PRODUKCJI LOTNICZEJ

Krótka charakterystyka studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników zainteresowanych przedsiębiorstw branży lotniczej, ale również motoryzacyjnej, przemysłu zbrojeniowego, elektromaszynowego i in., głównie dla kadry i nadzoru technicznego oraz dla pracowników służb jakości. Podstawowym celem studiów jest poznanie zasad zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000 i ISO 10000 oraz norm i przepisów lotniczych EN/AS 9100, PART 21, PART 145 i PART M. Uczestnik studium ma prawo przystąpić do dodatkowego egzaminu o certyfikat "Asystent jakości i auditor wewnętrzny systemu jakości zgodnego z ISO 9001" oraz do egzaminu na certyfikat "Auditor wewnętrzny systemów EN/AS 9100, PART 21 i PART 145 i PART M".

Wszyscy uczestnicy studiów dostają komplet materiałów szkoleniowych, podręcznik i aktualnie obowiązujące rozporządzenia i normy lotnicze. wymagane normy

Sylwetka absolwenta
Absolwent pozna wpływ różnych czynników technicznych (konstrukcji, technologii wytwarzania i montażu, metrologii, eksploatacji i zarządzania) na cechy wytwarzania wyrobów i ich oddziaływań na konstytuowanie poziomu jakości tych wyrobów.
Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001, AS/EN 9100 oraz przepisów lotniczych: PART-M, PART-145, PART-21 i in. Będzie umiał interpretować te wymagania do pracy w systemie zarządzania jakością w przemyśle lotniczym oraz do prowadzenia auditów jakości. Będzie umiał przygotować, przeprowadzić oraz udokumentować wewnętrzne audity jakości.
Wiedza nabyta na studiach może być również użyteczna w innych, obok przemysłu lotniczego, branżach o wysokich wymaganiach jakościowych (motoryzacja, przemysł zbrojeniowy, elektromaszynowy i in.). Studium przeznaczone jest w szczególności dla kadry i nadzoru technicznego oraz dla pracowników służb jakości.

Kontakt:
Strona internetowa studium: http://www.prz.rzeszow.pl/pl/wbmil/index.php?page=podyplomowe/zjwpl/informacja

Kierownik studiów:  

dr inż. Dorota Stadnicka
tel.  017 865 1452, fax 017-8651184
e-mail: dsktmiop@prz.rzeszow.pl
bud. L-29 pok. 122c
Al. Powstańców W-wy 8