Opublikowano 2023-03-29

Zaproszenie na „III Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej & EXPO”

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Czystości Technicznej „Parts4Assembly” zaprasza na III edycję
Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO 1819 maja 2023 roku. III edycja Forum rozwija się i wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami, proponujemy Państwu dodatkowy 3 panel dedykowany czystości technicznej w 2 nowych dziedzinach:
 
 • Czystość techniczna w elektromobilności „Electromobility NOW”
 • Czystości techniczna w szeroko pojętej gospodarce wodorowej: „Hydrogene FUTURE”

W tych dwóch nowych dziedzinach produkcji zarówno komponentów do pojazdów elektrycznych i autonomicznych oraz pojazdów zasilanych wodorem H2, z celami paliwowymi, wymagania czystościowe wyznaczają zupełnie nowe standardy i wymagają całkowicie innego podejścia w organizacji czystej produkcji. Czystość techniczna wodoru i wymagania jakościowe dla tego paliwa zawarte w normie ISO 14687, stawiają przed produkcją, transportem, magazynowaniem, dystrybucją
oraz badaniami czystości technicznej wodoru zupełnie nowe wyzwania.

Każda uczestnik III Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO otrzyma następujące korzyści:

 • Zdobędzie specjalistyczną wiedzę techniczną w zakresie czystości technicznej
 • Zyska możliwość wymienienia się doświadczeniami z ekspertami w branży
 • Pozna osoby i firmy, które mogą rozwiązać Państwa problemy przy pomocy ich
  technologii
 • Spotka się z osobami decyzyjnymi z branży: samochodowej, lotniczej, elektronicznej,
  optycznej i medycznej
 • Będzie miał możliwość udziału w dyskusji ekspertów na temat czystości technicznej
  oraz zdobycia i podzielenia się specjalistyczną wiedzą podczas rozmów z ekspertami
 • Otrzyma certyfikat uczestnictwa Stowarzyszenia Czystości Technicznej „Parts4Assembly”


Patrząc na problem szerzej, wielu producentów z branży samochodowej, lotniczej,
elektronicznej, optycznej, a także medycznej, zmaga się z problemem spełnienia wysokich wymagań czystości technicznej podczas produkcji.

Dlatego na Forum spotkają się z Państwem osoby zajmujące się na co dzień zapewnieniem czystości technicznej:

 • Stanowiska techniczne: dyrektorzy, managerowie, kierownicy, inżynierowie i specjaliści
 • Branże: samochodowa, lotnicza, elektroniczna, optyczna, medyczna
 • Działy: produkcja 40%, jakość 40%, logistyka 10%, utrzymanie ruchu 10%

 

Dla uczestników Forum przygotowaliśmy 3 sposoby zdobycia wiedzy i umiejętności:

 1. FORUM: 5 wystąpień ekspertów branżowych, ponad 40 prezentacji tematycznych, dyskusja
  panelowa z udziałem ekspertów branżowych
 2. EXPO: spotkania z partnerami branżowymi i poznanie najnowszych urządzeń, produktów i
  technologii prezentowanych na EXPO
 3. Warsztaty praktyczne: Możliwość zdobycia umiejętności praktycznych podczas warsztatów praktycznych

Pakiet Uczestnika, 1.190,00 PLN netto, w nim:

 • Udział 1 osoby w Forum i EXPO, 2 dni 18-19.05.2023
 • Tłumaczenie symultaniczne PL/ EN w obie strony prezentacji prowadzonych na forum przez partnerów branżowych
 • Rozmowy techniczne z partnerami branżowymi na EXPO
 • Obiady, serwis kawowy, uczestnictwo w kolacji
 • Materiały dla uczestników
 • Certyfikat uczestnictwa

*Pakiet uczestnika nie pokrywa kosztów noclegu.

Rejestracja otwarta do 11 maja, 2023.

Link do rejestracji: https://lnkd.in/def63qCx

Więcej informacji o wydarzeniu: https://lnkd.in/g9hmNBv

Zaproszenie: 4_Zaproszenie TCF&E dla uczestników klastry V01 24.03.2023 PL