Opublikowano 2023-11-14

Zaproszenie na seminarium FPP – 16 listopada 2023 godz. 10.00

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dla pracodawców, w którym mogą Państwo uczestniczyć on-line w ten piątek 16.11.2023.

Temat: Dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

 W trakcie seminarium będziemy kontynuować naszą dyskusję z 29 czerwca br. w Rzeszowie, dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymienimy się doświadczeniami pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo omówimy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie podkarpackim.

Organizatorem spotkania jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.

 

Agenda spotkanie on-line 16.11.2023

 

Poniżej link do naszego spotkania w aplikacji ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/81911398343