Opublikowano 2014-01-09

Zmiana terminu naboru tematów do II konkursu programu INNOLOT

W związku ze sporym zainteresowaniem oraz potrzebą większego usystematyzowania zbieranych propozycji tematów do II konkursu programu sektorowego INNOLOT termin nadsyłania propozycji tematów programu ulega wydłużeniu do 31 stycznia 2014.

Nadesłane propozycje tematów będą weryfikowane i aktualizowane przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBiR o utworzeniu programu sektorowego INNOLOT.  Zweryfikowana lista tematów do II konkursu musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w I konkursie.

Główna zasada konkursu mówiąca, że wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum, którego liderem jest partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia efektów projektu pozostanie bez zmian.

Proszę zainteresowanych o zgłaszanie propozycji tematów do II konkursu wg załączonego formularza. Dodatkowo w załączeniu przykład wypełnionego formularza wraz z komentarzami objaśniającymi sposób wypełnienia formularza.

Propozycja tematu powinna zawierać:

  • Obszar tematyczny projektu,
  • Grupa programowa (podanie wielkości lidera projektu –  MŚP czy  sektor dużych firm),
  • Tytuł Projektu,
  • Opis merytoryczny
  • Efekty  realizacji projektu oraz wskaźniki ilościowe projektu,
  • Opis demonstratora.

Propozycje tematów proszę o wysyłanie do 31 stycznia 2014 na adres mailowy Doliny Lotniczej;

andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl  oraz  info@dolinalotnicza.pl

Formularz opisu tematu – przykład

Formularz opisu tematu