Dolina Lotnicza

sierpień 2006

Interreg III A Polska - Ukraina

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC 2004 – 2006

2006-08-29

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska   Unia Europejska   Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

INTERREG III C ADEP

INTERREG III C ADEP

2006-08-29

http://www.adep-europe.com/   www.wrota.podkarpackie.pl   http://europa.eu/