Dolina Lotnicza

Interreg III A Polska – Ukraina

Interreg III A Polska - Ukraina

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC 2004 – 2006

2006-08-29

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska   Unia Europejska   Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/23/2/1/
Interreg III A Polska - Ukraina

Projekt „Rozwój i promocja transgranicznego polsko-ukraińskiego klastra lotniczego”

2006-06-28

Celem projektu jest stworzenie sprawnego, opartego na technologiach informatycznych, systemu wymiany informacji - bazy danych o…

Interreg III A Polska - Ukraina

Konferencja „Perspektywy współpracy polskiego i ukraińskiego przemysłu lotniczego”

2006-06-28

Dnia 20 kwietnia 2006 roku na terenie WSK „PZL Rzeszów” odbyła się konferencja „Perspektywy współpracy polskiego…