Opublikowano 2020-06-10

Diagnoza stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłu lotniczego

Szanowni Państwo

W imieniu Politechniki Rzeszowskiej zachęcam do wypełnienia ankiety służącej ocenie poziomu innowacyjności badanych firm i czynników na nią wpływających.

Ankieta służy wyłącznie celom badawczym, wyniki zostaną uśrednione i przedstawione w sposób, który uniemożliwi identyfikację przedsiębiorstwa.

Celem badania jest diagnoza stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłu lotniczego i czynników mających na nią wpływ.

Szczególne znaczenie ma określenie powiązań między przedsiębiorstwami w zakresie działalności innowacyjnej. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na jej wypełnienie.

Ankieta jest dość długa, ale bardzo prosta do wypełnienia.

Wypełnioną ankietę proszę o przesłanie na adres lwozniak@prz.edu.pl

Najserdeczniej pozdrawiam,

Leszek Woźniak