Opublikowano 2019-03-04

NCBR dla Firm – wsparcie dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019

Szanowni Państwo,

SGPPL „Dolina Lotnicza” i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają przedsiębiorców z sektora lotniczego do udziału w spotkaniu:

NCBR dla Firm – wsparcie dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019

DATA:  8 marca 2019, godz. 10.00

MIEJSCE: Hotel Nowy Dwór Świlcza k/ Rzeszowa  (http://hotelnowydwor.pl/dane-kontaktowe )

Pracownicy i eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poprowadzą prezentację nt. aktualnej oferty NCBR z POIR oraz indywidualne spotkania dla przedsiębiorców z sektora lotniczego.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji głównie w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

Natomiast w ramach indywidualnych spotkań z ekspertami branżowymi i biznesowymi będą mieli Państwo możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego pomysłu oraz uzyskania porad nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. 

Zostaliśmy poinformowani przez NCBR , że zostały wprowadzone uproszczone zasady ubiegania się o dofinansowani, m.in. znacząco ograniczając formalności i usprawniając proces oceny wniosków. Podczas spotkania eksperci NCBR przedstawią aktualną ofertę konkursową, zasady prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

Zapraszamy do rejestracji udziału w spotkaniu poprzez wysłanie zgłoszenia emailem wyłącznie na adres:  lukasz.szuba@dolina-wiedzy.pl

Na prośbę NCBR,  ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 50 uczestników.  Po jej osiągnięciu p. Łukasz Szuba poinformuje Państwa o zakończeniu rejestracji.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie  podczas rejestracji prosimy  podanie  informacji, kto z Państwa  będzie zainteresowany  spotkaniem z ekspertami NCBR(w oddzielnej salce, w której będą  Eksperci : 3 osoby plus do 3 osób ze strony uczestników jednocześnie, spotkania maksymalnie 30 minutowe).