Dolina Lotnicza

listopad 2006

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/7/1/
Foresight

„Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”

2006-11-16

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” rozpoczęło realizację projekt typu foresight, pt „Kierunki rozwoju technologii…