Dolina Lotnicza

Foresight

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/1/1/
Foresight

Dobiega końca VII- ostatni etap realizacji projektu

2008-05-26

Dobiega końca, realizowany przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, projakt Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/2/1/
Foresight

Zakończono VI etap realizacji projaktu foresight

2008-01-31

W ramach VI etapu realizacji projektu, zlecono przygotowanie serii raportów dotyczących poszczególnych grup kluczowych technologii, które…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/3/1/
Foresight

Zakończono V etap realizacji projektu foresight

2007-11-16

W dniu 15 listopada 2007 r. zakończono V etap realizacji projektu foresight „Kierunki rozwoju technologii materiałowych…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/4/1/
Foresight

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych

2007-07-20

W dniu 19 lipca 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu foresight…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/5/1/
Foresight

Rozpoczęto konsultacje społeczne

2007-06-01

W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych wyników badań…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/6/1/
Foresight

Zakończono badania metodą Delphi

2007-05-02

Zakończone badania polegały na przeprowadzeniu 3-krotnych badań ankietowych na grupie ekspertów, w zakresie prognozowanych i pożądanych…

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/20/7/1/
Foresight

„Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”

2006-11-16

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” rozpoczęło realizację projekt typu foresight, pt „Kierunki rozwoju technologii…